Belastingdienst

U moet uw rijschool aanmelden bij de belastingdienst, u bent BTW plichtig. Over de inkomsten van uw rijschool moet u BTW afdragen, over alle in of aankopen waarover BTW is betaald, kunt u de BTW terug ontvangen. Bewaar daarom alle kwitanties van uw betalingen met BTW vermelding. U kunt uw BTW per kwartaal aangeven. Betalingen voor 31 januari, voor 30 april, voor 31 juli en voor 31 oktober. Betaal de BTW op tijd, wanneer u te laat bent met uw betalingen, zult u direct boetes moeten betalen.

Een factuur uitreiken aan een particulier is een rijschool niet verplicht. Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, vanaf 1 januari hoeft er over de rekeningen van examengelden van het CBR geen BTW worden betaald.

Wanneer de rijschool de examengelden  zonder omzetbelasting wil doorberekenen aan zijn leerlingen, moet er  aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
  • Er moet een factuur uitgereikt worden aan de klant, waarop de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen apart worden vermeldt.

  • Het bedrag dat de rijschool aan het CBR moet betalen, doordat het een publiekelijk zelfstandig bestuursorgaan is geworden,  voor de theorie- en praktijkexamens mag doorberekent worden. Dit moet wel voldoen aan de voorschriften voor het afnemen van de examens en mag niet meer zijn dan het bedrag dat men verschuldigd is aan het CBR.
Dit is alleen van toepassing wanneer de rijschool een factuur uitreikt, die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Indien er geen factuur is uitgereikt, moet de rijschool 21% omzetbelasting betalen over de examens.

Het gebruik van de lesvoertuigen voor privé doeleinden, wordt gezien als een fictieve dienst. De waarde van deze dienst wordt bepaald op basis van de gemaakte kosten waarover omzetbelasting moet worden betaald. Wanneer er geen bepaling van de waarde mogelijk is, wordt de omzetbelasting op 2,7% gezet van de cataloguswaarde van de auto. Dit geld voor het jaar van ingebruikname en de vier daarop volgende jaren. In de jaren daarna bedraagt de omzetbelasting 1,5% van de cataloguswaarde.

Als er een bijtelling is bepaald voor een auto van 15 jaar of ouder dan wordt de omzetbelasting bepaald aan de hand van de waarde van de auto. Dit is een getaxeerde standaard waarde binnen het economische verkeer.