Startkapitaal

Om uw rijschool op te richten moet er geld beschikbaar zijn, niet iedereen heeft een geld bedrag gespaard waarmee een bedrijf gefinancierd kan worden. Daarom is een lening bij een bank een mogelijkheid, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Zo kunt u kiezen voor microfinanciering, dit is een kleine lening van maximaal €50.000,-. Daarmee kunt u uw rijschool oprichten of uitbreiden. U krijgt bij deze lening ook een coach toegewezen, deze wijst u op onderdelen waar u uw geld het best aan kunt besteden om succesvol te worden.

Soms is het ook mogelijk om geld te lenen van familie, vrienden of kennissen. En andere mogelijkheid is kijken of u recht heeft op subsidies, zijn er bepaalde subsidies waarop u recht heeft? Milieusubsidies of regelingen enzovoorts.

Wat heeft u nodig om een lening te kunnen afsluiten.
  • U beschikt over het document beschikking startende ondernemer van de Belastingdienst.
  • U beschikt over een leenovereenkomst met uw geldgever, hierin wordt vermeldt het bedrag dat u leent, het rentepercentage en de looptijd van de lening.
  • De persoon waar u geld van leent is niet uw partner, en niet de persoon waarmee u uw rijschool bestuurt.